Polityka historyczna

Polityka historyczna

Polityka historyczna

Słowo polityka historyczna jest to termin wręcz naukowy, który opiera się na nawiązaniu bezpośrednio do polityki pamięci. Celem istnienia tejże dyscypliny okazuje się być pokazywanie ludziom, jak ważna jest świadomość historyczna oraz wiedza na temat historii przynajmniej swojego kraju, ale najlepiej posiadanie rozeznania w dziejach historycznych w ogóle. Jest to także po to, aby wzmocnić dyskusje na temat przeszłości, podkreślać jej wagę oraz nie zapominać o niej. Termin polityka historyczna wiąże się z terenem Niemiec, bowiem to w tym kraju ten rodzaj polityki się narodził. Pojawił się po 1989 roku. Od tego momentu systematycznie funkcjonuje.

Jest to analizowanie gruntowne dziejów historycznych w wymiarze nie tyle samych dat i faktów, jak to ma miejsce w zakresie nauki historii tradycyjnej na lekcjach szkolnych, ale przede wszystkim łączenia historii z polityką danego kraju, w przypadku Niemiec koleje losu były tak ciekawe i zawiłe, że nie powinien nikogo dziwić fakt, że dyscyplina ta właśnie tam się narodziła. W zakresie dyskusji publicznej odnośnie historii w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia ten rodzaj dyscypliny naukowej nabiera coraz większego znaczenia. Od tego czasu nie wychodzi z popularności. Ponadto należy wiedzieć, że polityka ta przenosiła się sukcesywnie na szereg innych krajów, które także zaczęły analizować swoją sytuację historyczne, rolę geopolityczną swojego narodu i kraju na mapie Polski itd.

Narzędzia polityki historycznej zostały dzięki temu bardzo jasno sprecyzowane. Mowa tu o takich jej instrumentach jak edukacja, wychowanie, placówki historyczne i kulturalne typu muzea, instytuty, centra oraz izby pamięci, badania naukowe. Do tego dochodzi również topografia pamięci oraz zastosowanie mediów masowego użytku oraz instrumentów z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Poprzez współczesne rozumienie polityki historycznej warto wspomnieć, iż rozstrzygane są rozliczne kluczowe kwestie o znaczeniu historycznym takie jak na przykład nadawanie nazw obiektom miejskim typu ulice oraz place, pomniki oraz muzea. Do tego dochodzi również włączanie się w działania i kształtowanie działań w zakresie badań naukowych czy też decyzji podejmowanych przez samorządy. Warto wspomnieć, ze poprzez politykę historyczną nadawane są też nazwy danych patronów oraz wręczane są odznaki i ordery.

Jeżeli mowa o polityce historycznej konkretnie w naszym kraju, to jest to dziedzina mająca zarówno tyle samo zagorzałych przeciwników, co i zwolenników. Nierzadko ten termin utożsamia się z negatywnym dla Polski okresem, czyli czasem wzmożonej propagandy historycznej, jaka wiąże się z okresem PRLu. Musimy wiedzieć, że właśnie na tejże podstawie zrodziło się sporo definicji tejże dyscypliny naukowej.

napisane przez: